متن آهنگ صادق به نام بیشتر

:: متن آهنگ صادق به نام بیشتر

متن آهنگ صادق به نام بیشتر

متن آهنگ صادق به نام بیشتر


صبح بود گیج بودم رو به تو چشم باز 

پوستت میدرخشید مو به تنم راست شد

تنه لطیفت خیس بود از بارش دیشب

 من عزیزت سیر بودم از خواهش بیشتر

منگم هنوز قرصایه دیروز ریشه رو گرفتم ساقه کمی سوخت

من  نشونم یه نشون تهی بازندم پی وجدان پیروز

خالیه اتاقو افکار دورم من تو مسیر افسانه شدن 

فریاد شد  سکوت بلند و پاکتایی که مچاله شدن

شاید نباس بی اهمیت بود 

به این نگاهایه پر از کمبود

به این همه شاکیو متهمهاش به زبون قاضیو پر از محکوم

اما من همینجام زندگیمم اینجاست

دست بزار رو قلبت این صدایه من بود

تقصیراتو گردن میگیرم بیا پشته من سنگر بگیر 

دست نبر به حس لعنتیت تمامه سهمتو از من بگیر 

من با کله شهر صافم تو روش میشه مشتی یه آمار کوچیک

برد نباش که باختم نیست که راه حله لباس مشکلو پوشید 

دلت گرفته توام عینه من روانی

تو همین حوالی میرسم به داد اهالی 

رو زمینی یا هوایی تو شبیه منی یا سوایی

تو پیاده یا سواری د بیرحم پَ کجایی

خاطراتم پرید جز یه جایه عجیب 

یجایی که هنوز توشم یه حسه خوبی که تپید 

کل دنیام عکس تو قاب 

قاب پنجره ماشینو رام

راهم به سمت لمس یه بام 

بام یه جاس که خالیه جام

منبع : متن آهنگمتن آهنگ صادق به نام بیشتر
برچسب ها : آهنگ صادق

متن آهنگ کجایی محسن چاووشی

:: متن آهنگ کجایی محسن چاووشی

کجایی محسن چاووشی

یه پاییز زردو زمستونه سردو
یه زندونه تنگو یه زخم قشنگو
غم جمعه عصرو غریبیه حصرو
یه دنیا سوالو تو سینم گذاشتی
جهانی دروغو یه دنیا غروبو
یه درد عمیقو یه تیزیه تیغو
یه قلب مریضو یه آه غلیظو
یه دنیا محالو تو سینم گذاشتی
رفیقم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من تو بی من کجایی
رفیقم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من تو بی من کجایی

ادامه مطلب
منبع : متن آهنگمتن آهنگ کجایی محسن چاووشی
برچسب ها : کجایی ,کجایی کجایی ,دقیقا کجایی ,کجایی دقیقا ,رفیقم کجایی ,سینم گذاشتی ,دقیقا کجایی کجایی ,کجایی دقیقا کجایی ,رفیقم کجایی دقیقا